Home > Ang Kasangga Party List, Teodorico Haresco > Congressman Teodorico Haresco: Ang Kasangga Party List (Mission and Vision)

Congressman Teodorico Haresco: Ang Kasangga Party List (Mission and Vision)

Ang tagumpay ng mga MICRO-ENTREPRENEUR sa larangan ng maliit na pamumuhunan ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mamamayang Pilipino na tumayo sa sarili nilang mga paa.

Ang mga Pilipinong MICRO-ENTREPRENEUR ay matibay na haligi ng ekonomiya at salamin ng kakayahan at determinasyon ng bawat sektor na gamitin ang lakas at talino upang palaguin ang kanilang kabuhayan na siyang sukatan ng kaunlaran ng ekonomiya ng bansa.

Dahil sa ambag na ito ng mga MICRO-ENTREPRENEUR, isinilang ang layunin ng Kasangga sa Kaunlaran, Inc. (Kasangga) na buklurin ang mga MICRO-ENTREPRENEURS upang magsilbing maaasahang kaagapay ng ating lipunan tungo sa kaunlaran at serbisyong pangkomunidad.

Paglakas ng Kasangga

Ang Kasangga sa Kaunlaran, Inc ay samahan ng mga MICRO-ENTREPRENEURS o maliit na namumuhunan mula sa iba’t ibang sektor tulad ng transportasyon, market vendors, may kapansanan, magsasaka, kabataang propesyonal, kababaihan, maliit na negosyante, at iba pa.

Noong Abril 7, 2006, ginanap sa Maynila ang Kauna-unahang pambansang pagtitipon ng Kasangga sa Kaunlaran, Inc. Dito binalangkas at pinagtibay ng mga lider organisasyon mula sa iba’t ibang rehiyon ang prinsipyo, layunin at direksyon ng samahan.

Layunin ng Kasangga

1. Pagpapalaganap ng sapat at wastong kaalaman hingil sa micro-entrepreneurship.
2. Buklurin at pag-isahin ang mga micro-entrepreneurs upang maging instrumento sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kaayusan sa ating bayan.
3. Mapangalagaan ang hanapbuhay ng mga micro-entrepreneurs upang higit at tuluy-tuloy na mapalakas ang ating ekonomiya bilang kontribusyon ng Kasangga sa pagunlad sa lipunan.
4. Maglunsad ng mga pag-aaral pangkabuhayan upang patuloy na tumaas ang antas ng kamulatan at upang higit na umunlad ang kasanayan sa gawaing micro-entrepreneurship.
5. Magbalangkas ng mga batayang gawain sa pamamagitan ng mahusay na pakikipagpalitan ng kaalaman at pakikipag-ugnayan sa mga organisasyong pangkabuhayan na nagbibigay ng iba’t ibang uri ng suporta.
6. Maglunsad ng iba’t ibang socio-economic projects na magpapakilala sa katangian ng organisasyon.

Prinsipyo ng Kasangga

Ang Kasangga sa Kaunlaran ay naniniwala sa nagkakaisang samahan na nagtataguyod ng lubusang pag-unlad ng mga mamamayan.

Ito’y isang kilusang tagos sa puso ng mga MICRO-ENTREPRENEURS na naniniwalang ang paghahanapbuhay at paglikha ng mga maliliit na negosyo ang siyang matatag na ekonomiya at masiglang lipunan.

Ang Kasangga sa Kaunlaran ay lubos na naniniwala sa kakayahan ng mga
Pilipino bilang likas na matulungin, malikhain, at masinop. Naniniwala itong ang paglilingkod at pagtulong sa kapwa ang motibasyon at inspirasyon ng organisasyon.

Paninindigan at mithiin

K – kasangga ng sambayanan para sa kaunlaran

A – aksyon agad

S – sandigan ng matatag na republika

A – aktibong kalahok sa kaunlaran

N – nagkakaisa sa diwa at aksyon

G – gabay at huwaran

G – gawaing makabayan at patriotiko

A – alagad ng poong maylikha para sa kapwa at bayan

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: